71 355 34 77

Zadzwoń do nas

Środkowa 3

Wrocław

Godziny pracy

Biura spółdzielni

71 355 34 77

Zadzwoń do nas

Akty prawne

Regulaminy rozliczania centralnego ogrzewania

Regulaminy rozliczania kosztów centralnego ogrzewania:

z liczników centralnego ogrzewania – pobierz

z podzielników centralnego ogrzewania – pobierz

08.09.2022
Statut SM Jedynka

Statut Spółdzileni Mieszkaniowej Jedynka, został zarejestrowany  wdniu 21 grudnia  2018 r pod sygnaturą WR.VI NS-REJ.KRS/23925/18/808 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000169073 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

31.12.2018
Regulamin przeprowadzania zamówień i przetargów na roboty budowlano- remontowe i usługi
Regulamin przeprowadzania zamówień i przetargów na roboty budowlano- remontowe i usługi – pobierz
06.11.2018
Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego wraz z instrukcją p — poż Spółdzielni Mieszkaniowej „JEDYNKA” we Wrocławiu – pobierz

03.03.2016
Regulamin udostępniania dokumentów

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielnipobierz

30.09.2015
Regulamin Rozliczenia Kosztów Eksploatacji….
Regulamin Rozliczenia Kosztów Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości oraz Ustalania Opłat na ich pokrycie..pobierz
06.05.2010
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków
Regulamin rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków – pobierz
10.02.2010