71 355 34 77

Zadzwoń do nas

Środkowa 3

Wrocław

Godziny pracy

Biura spółdzielni

71 355 34 77

Zadzwoń do nas

Shape

Materiały

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia SM JEDYNKA w 2018

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2017 – WPROWADZENIE pobierz

– BILANS na dzień 31.12.2017 r. i RZiS za rok obrotowy 01-01-2017 do 31-12-2017r. pobierz

– DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2017 –pobierz

– SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2017 –pobierz

– SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za okres 08-06-2017 do 14-06-2018r.  –pobierz

– UCHWAŁY, od 1-7  –pobierz; UCHWAŁA NR 8 – pobierz; UCHWAŁA NR 9 – pobierz

– PROTOKÓŁ z WZ 14-06-2018r.  – pobierz

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Sm Jedynka 2018 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Sm Jedynka 2018 r. – pobierz